Welcome to Comuna Ivești   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Ivești
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ACTE NORMATIVE

  • Legea nr. 84/17.06.2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – CLICK  AICI
  • Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora- CLICK  AICIhttp://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-din-27-septembrie-2020-formulare/
  • HGR 576/22.07.2020 – pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 – CLICK AICI
  • HGR nr. 577/22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizari și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 – CLICK  AICI
  • HGR nr. 278/ 22 iulie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării alegerilor locale din anul 2020 CLICK AICI
Click to listen highlighted text!